Editor-in-Chief: Mariusz Ziółkowski ( m.s.ziolkowski@uw.edu.pl )
Technical Editor:  Michał Gilewski (soniczny@wp.pl)